Jan in Eindhoven

door Ab Hofstee

Jan Goossen leerde ik kennen toen we in 1982 ter gelegenheid van het 750 jarige bestaan van de stad Eindhoven de tentoonstelling Beelden in het Stadswandelpark organiseerden. ‘We’ dat was de Kunststichting Eindhoven waarvan ik sinds september 1980 directeur was. De voorbereidingstijd voor de tentoonstelling was relatief kort maar we slaagden er toch in ook met behulp van een burgercomité om de benodigde fondsen bij elkaar te schrapen.

De opzet was om van een aantal beeldhouwers bestaande beelden te plaatsen, een aantal kunstenaars uit te nodigen een tijdelijke presentatie te doen en een aantal te vragen om een beeld te maken speciaal voor de tentoonstelling. Hiervoor was geld beschikbaar en ik wilde ook proberen om een aantal beelden aan te kopen. Dat laatste lukte en het was de start voor een beeldentuin in het Stadswandelpark.

Een van de kunstenaars die we uitnodigden voor het maken van een beeld was Jan Goossen die in die tijd in Eindhoven woonde. Jan zat in die tijd ook door persoonlijke omstandigheden in een wat moeilijke periode en de opdracht kwam goed uit. Hij maakte het beeld ‘Septum (in gesprek met de vorigen)’, een zevenhoek bestaande uit aan elkaar gehangen U-vormige elementen van cortenstaal met een hoogte van 2,7 meter en een doorsnee van ongeveer 5 meter. Naar mijn indruk betekende de uitvoering voor hem ook een nieuwe richting voor zijn werk. Het werk van Jan werd aangekocht en staat op de plaats waarvoor hij het ontwierp.

Het waren plezierige contacten, want Jan was naast een goed kunstenaar ook een aardig mens, die ook daarna bleven bestaan totdat hij naar Heusden verhuisde waarna ik hem slechts sporadisch zag. Later verhuisde hij naar Zeeland waar hij overleed.

Het is mooi dat hij in Eindhoven zijn sporen heeft nagelaten.

mei 2012

This entry was posted in Text by Yvette. Bookmark the permalink.

About Yvette

Yvette Lardinois was getrouwd met Jan Goossen. Zij heeft onderzoek gedaan naar zijn werk en de website gemaakt. Yvette is beeldend kunstenaar en werkt bij het Zeeuws Museum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>