Beeldhouwersoverleg, Eindhoven

Beeldhouwersoverleg

Hallo Yvette,
Ik moest wel even teruggaan in mijn documentatie en geheugen, maar graag gedaan.

In juni 1979 zijn een 14-tal beeldhouwers bijeengekomen zijn. Daar was Jan Goossen ook bij. Hij deed niet mee aan de open dag. Na deze open dag zijn wij elke maand bijeen geweest. Jan was daar telkens bij. Iemand moest het voortouw nemen en dat werd ik, waardoor het Beeldhouwersoverleg ontstond.

Eindhoven had een commissie Stadsbeeld, uit het Beeldhouwersoverleg  werd Theo van Brunschot als vertegenwoordiger gekozen. Even later werd ik benoemd als 2e lid van die commissie. De commissie Stadsbeeld hield zich bezig met opdrachten en plaatsing van beelden in de openbare ruimte. Tevens kwam daarbij
– selectie van beeldhouwers voor Middelheim ‘82
– selectie van beeldhouwers voor Beelden in het Stadswandelpark ‘82

Jan heeft zich toen teruggetrokken uit het Beeldhouwersoverleg omdat hij aan beide exposities mee mocht doen. Zelf zat ik namens het Beeldhouwersoverleg in de selectiecommissie.

Beeldenstorm
Harrie Storms schonk zijn bronsgieterij inventaris aan de gemeente Eindhoven. De Dienst Kunst en Cultuur heeft na die schenking een stichting in het leven geroepen; Stichting Beeldenstorm. Harrie, die ik goed kende, vroeg mij als curator op te treden, toe te zien op een juiste en goede overdracht. Ik heb in het eerste bestuur gezeten. Veel overleg met Jan gehad over de conditie van het geheel. Nadat alles in goed overleg en statutair goed geregeld was ben ik teruggetreden uit het bestuur. Wat Jan daarna daar nog gedaan heeft weet in niet. Misschien kun je dat navragen bij Jan Wils.

Hartelijke groeten,
Hans van Eerd
mei 2017

 

Januari 2024
Tijdens mijn bezoek aan het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk introduceerde Annelies Broenink mij aan een van de aanwezige kunstenaars, Leo van Vegchel.

Al snel bleek dat Leo Jan kende uit de tijd dat Jan in Eindhoven woonde. Ik vroeg Leo welke rol Jan toen speelde bij het Beeldhouwersoverleg. Korte tijd later kreeg ik deze mail van Leo.

21-02-2024 email
Dag Yvette,

Fijn dat we Jan samen even voor het voetlicht konden brengen. Jan is voor mij een onvergetelijk collega geweest, een van de (weinig) zeer integere en mens betrokken kunstenaars in de zelfingenomen kunstenaar cultuur van de ’70-’80-’90 jaren. Jan, Theo van Brunschot en Hans van Eerd waren de integere voortrekkers van het toenmalige Beeldhouwers overleg. Als overleg werden we een serieus kunstadvies-platform binnen de gemeente Eindhoven. In 1980 werd de Fabriek in de Baarsstraat gekraakt door een breder platform kunstenaars. Hier voelde Jan, Theo en Hans en anderen zich minder goed thuis. Wat wel ontstond is een stedelijk breed kunstenaars fundament van waaruit tientallen initiatieven geboren werden. Enkele bestaan nu nog. Enkele zijn uitgegroeid tot initiatieven waar Eindhoven zich nu nog trots mee profileert. Witte Dame, DDW, architectuurcentrum, Strijp-S.
Ik ben zelf actief betrokken geweest bij enkele initiatieven, Beelden in Stadspwandelpark ‘82, Kunstenaarsgalerie Op het Hemelrijken, huisvesting en ateliers, standbeeld, architectuur, vormgeving en ontwikkeling Witte Dame. Maar mijn meest betrokken initiatief is het opbouwen van Beeldenstorm. Hans verdraait m.i. de toedracht een beetje. Het Beeldhouwersoverleg was in de ontstaansperiode al niet meer zo actief (1990). Samen met Jan Wils en Jos Blersch heb ik het aanbod van Harrie Storms aan de kunststichting doorgespeeld gekregen. Ik heb de naamgeving verzonnen, een stichting opgericht, een bestuur samengesteld en we werden uiteindelijk door de TUe omarmd. De gemeente Eindhoven bleef, zoals toen gebruikelijk, op politiek en ambtelijk niveau initiatief loos. Jan, Theo, Hans en andere beeldhouwers hadden sympathie maar hadden toen al helaas geen initiatiefneemsters bemoeienis meer.
Beeldenstorm is uiteindelijk samengegaan met Grafisch atelier Daglicht en gaat verder door het leven als Make Eindhoven. Mijn ideaal voorbeeld was het toenmalige EKWC. Dat niveau heb ik helaas, in mijn tijd als coördinator, niet waar kunnen maken.

Alle goeds,
Leo van Vegchel

 

 

 

This entry was posted in Text by Yvette. Bookmark the permalink.

About Yvette

Yvette Lardinois was getrouwd met Jan Goossen. Zij heeft onderzoek gedaan naar zijn werk en de website gemaakt. Yvette is beeldend kunstenaar en werkt bij het Zeeuws Museum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>