Nieuwe website

Het afgelopen tijd heb ik onderzoek gedaan naar het leven en werk van mijn overleden man Jan Goossen. Veel wist ik natuurlijk al, we hebben immers ruim 20 jaar samengeleefd. De website heb ik gemaakt naar aanleiding van de vele verhalen die Jan me vertelde, mijn herinneringen, gesprekken met familie, vrienden en bekenden van Jan en foto’s en publicaties uit zijn en andere archieven. Verder heb ik teksten over Jan op de website gepubliceerd.

Ik wil Annelies Broenink hartelijk danken voor de samenwerking. Zij is verantwoordelijk voor het technische deel van deze site en we hebben samen het concept ontwikkeld en vele emails en gesprekken later is dit het resultaat.

Het Von Brucken Fock Fonds heeft een financiele bijdrage geleverd en ik wil ook hen dankzeggen. Verder bedank ik Frank Åsnes, mijn moeder, Erna Dennert – de zus van Jan – de fotografen en auteurs die toestemming hebben gegeven om te publiceren.

Deze website is een naslagwerk, een inspiratiebron en een ‘levend document’.
Ik hoop dat er nog veel mooie bijdragen, misschien ook van u, aan deze site worden toegevoegd.

Yvette Lardinois

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>